Історія коледжу

ІСТОРІЯ ВСП «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НУВГП»

Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування» був створений на базі Рівненського текстильного технікуму. Текстильний технікум у м. Рівне був заснований згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року. Перших студентів, а це було всього 90 осіб, навчальний заклад прийняв в адміністративному приміщенні льонокомбінату. Та вже через два роки технікум розпочинає самостійне життя. У 1963 році будується окремий корпус, вводяться в дію два гуртожитки, спортивний комплекс, їдальня. Крім стаціонарного відкривається заочне та вечірнє відділення. Зміцнюється матеріально-технічна база, всі лабораторії та навчальні кабінети переоснащуються новим обладнанням і технікум стає самодостатнім навчальним закладом, відомим далеко за межами міста Рівне. 

З року в рік зростає контингент студентів, започатковуються нові відділення, здійснюється підготовка фахівців з нових спеціальностей. За 60 років свого існування заклад підготував майже 30 тисяч спеціалістів для легкої та текстильної промисловості. Серед випускників коледжу багато знаних в області та за її межами людей.

Сьогодні підготовка фахівців у закладі здійснюєтся за ОПС “фаховий молодший бакалавр” з 7 галузей знань та 9 спеціальностей – 014 Середня освіта (Фізична культура) ,022 Дизайн, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво та торгівля, 133 Газулеве машинобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 182 Технології легкої промисловості, 242 Туризм і рекреація.

Вся діяльність коледжу здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про фахову передвищу освіту”, інших законодавчих актів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України. Загальний ліцензований обсяг у коледжі становить 410 осіб.

Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 75 викладачів та 2 майстра виробничого навчання. Серед викладачів: 42 викладача мають вищу кваліфікаційну категорію, 1 викладач має почесне звання України «Заслужений працівник освіти України», 1 викладач – почесне звання України «Заслужений архітектор України», 2 викладачі мають вчене звання «доцент», 13 викладачів мають педагогічне звання «викладач-методист», 5 викладачів – педагогічне звання «старший викладач», 8 викладачів мають науковий ступінь «кандидат наук», 2 викладача мають нагрудний знак «Відмінник освіти України», 1 викладач – нагрудгий знак «василь Сухомлинський», 1 викладач – нагрудний знак «Ушинський К.Д.», 1 викладач – нагрудний знак «Княгині Ольги, 1 викладач майстер спорту України з футзалу. Середній вік викладачів коледжу – 38 років. Очолює педагогічний колектив кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України, академік Інженерної академії України, викладач-методист – Дем’янюк Віктор Володимирович.