Історія коледжу

ІСТОРІЯ РІВНЕНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУВГП

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування є правонаступником Технікуму технологій та дизайну Національного університету водного господарства та природокористування, який був створений на базі Рівненського текстильного технікуму.

Текстильний технікум у м. Рівне був заснований згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961 року. Перших студентів, а це було всього 90 осіб, навчальний заклад прийняв в адміністративному приміщенні льонокомбінату. Та вже через два роки технікум розпочинає самостійне життя. У 1963 році будується окремий корпус, вводяться в дію два гуртожитки, спортивний комплекс, їдальня. Крім стаціонарного відкривається заочне та вечірнє відділення. Зміцнюється матеріально-технічна база, всі лабораторії та навчальні кабінети переоснащуються новим обладнанням і технікум стає самодостатнім навчальним закладом, відомим далеко за межами міста Рівне.

З року в рік зростає контингент студентів, започатковуються нові відділення, здійснюється підготовка фахівців з нових спеціальностей.

За 55 років свого існування заклад підготував майже 25 тисяч спеціалістів для легкої та текстильної промисловості. Серед випускників коледжу багато знаних в області та за її межами людей.

Сьогодні Рівненський економіко-технологічний коледж – це потужний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування, який здійснює підготовку фахівців на основі базової загальної середньої і повної загальної освіти денної і заочної форми навчання за 6 галузями знань та 8 спеціальностями:

022 Дизайн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
133 Газулеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
182 Технології легкої промисловості
242 Туризм

Коледж акредитовано за І рівнем акредитації з вищеперерахованих галузей знань та спеціальностей, про що Міністерством освіти і науки України видані відповідні сертифікати.

Вся діяльність коледжу здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, інших законодавчих актів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Загальний ліцензований обсяг у коледжі становить 500 осіб, з них: денна форма навчання – 380 осіб; заочна форма навчання -120 осіб.

Коледж акредитовано за І рівнем акредитації з вищеперерахованих галузей знань та спеціальностей, про що Міністерством освіти і науки України видані відповідні сертифікати.

Вся діяльність коледжу здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, інших законодавчих актів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Загальний ліцензований обсяг у коледжі становить 500 осіб, з них: денна форма навчання – 380 осіб; заочна форма навчання -120 осіб.

Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 70 викладачів та 4 майстра виробничого навчання. Серед них 32 викладача мають першу та вищу кваліфікаційні категорії, 7 викладачів – педагогічне звання „викладач-методист”, 3 викладача – нагрудний знак „Відмінник освіти України”.

Очолює педагогічний колектив відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, магістр педагогіки – Дем’янюк Віктор Володимирович.

photo_2022-09-29_19-29-05

Важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів є створення умов для практичного навчання студентів. В коледжі для цього належним чином обладнано 6 лабораторій та 7 майстерень, 4 комп’ютерні класи, зал дипломного і курсового проектування, бібліотека з читальним залом.

Коледж входить до навчально-виробничого наукового комплексу Київського національного університету технологій і дизайну. Студенти коледжу мають можливість продовжити навчання в навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації: Національному університеті водного господарства та природокористування, Хмельницькому національному університеті, Київському національному університеті технологій і дизайну та ін.

В колективі викладачів коледжу панує доброзичлива атмосфера. До студентів ставляться з повагою, як до рівноправних членів творчого процесу опанування професією, виховується впевненість у можливостях досягнення поставленої мети. Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працює і навчається, даниною глибокої подяки усім, хто збагачував його славу і честь, створював традиції і закладав фундамент на майбутнє.