Роботодавцям

22 та 23 лютого в Рівненському Економіко-технологічному фаховому коледжі відбувся захист дипломних проектів випускників 4 курсу спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.
Державну кваліфікаційну комісію очолив доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Автомати зації електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій» ННІ АКОТ НУВГП Володимир Володимирович Древецький.

Члени Державної кваліфікаційної комісії:
к.п.н. В.В. Дем’янюк, директор ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП»;
к.п.н. К.В. Михасюк , заступник директора з навчальної роботи;
Г.С. Чачіна, завідувачка відділенням;
Н.С. Купицька. голова циклової механіко-технологічної комісії.

Захист показав високий рівень навчальних досягнень студентів групи. Рішенням ДКК 21 юнаку присвоєно кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст, технік-електрик”.