Спеціальність 014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Фізична культура)»

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Форма навчання: денна

Наша мета: Підготовка конкурентоспроможного фахівця, який володіє сучасними освітніми й інформаційними технологіями в галузі фізичної культури, спорту і педагогіки, здатного до творчої професійно-педагогічної діяльності, безперервної самоосвіти та самовдосконалення.

Після закінчення навчання отримуєте диплом “Фахового молодшого бакалавра” європейського зразка.

Термін навчання:

 • 2 роки 10 місяців – на основі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки 10 місяців – на основі базової загальної середньої освіти.

Після закінчення навчання випускник може займати такі посади (згідно з класифікатором професій ДК 003:2010):

 • Вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • Інструктор-методист спортивної школи;
 • Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу);
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • Фітнес-тренер;
 • Фахівець з організації дозвілля;
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • Інструктор зі стройової та фізичної підготовки;
 • Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
 • Інструктор-методист з виробничої гімнастики.​