Інформаційна діяльність підприємтсва

Фаховий молодший бакалавр з інформаційної діяльності підготовлений до роботи на підприємствах, в установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем.

 

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

Освітньо-профейсійна програма «Інформаційна діяльність підприємства»

Фаховий молодший бакалавр з інформаційних технологій готується до роботи на підприємствах, установах та організаціях в галузі інформатизації та моделювання економічних систем і може займати посади:

 • техніка з планування;
 • техніка – програміста;
 • фахівця з корпоративного управління;
 • фахівця з інформаційних технологій
 • помічника керівника;

Фаховий молодший бакалавр у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен знати:

 • Фактори впливу зовнішнього середовища на економічний стан підприємства;
 • Основи стратегічного і оперативного планування;
 • Основі показники фінансово-господарської діяльності підприємства, порядок їх аналізу і прогнозування;
 • Порядок складання виробничої програми підприємства та бізнес-плану;
 • Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва;
 • Сучасні методи збору інформації та формування баз даних;
 • Методику аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням сучасних математичних моделей та новітніх інформаційних технологій;
 • Способи налагодження комунікаційних мереж;
 • Засоби захисту інформації на підприємстві;
 • Основи алгоритмізації та програмування;
 • Особливості програмного супроводу інформаційної діяльності підприємства.

Фаховий молодший бакалавр у сфері інформаційної діяльності підприємства повинен вміти:

 • Досліджувати зовнішнє середовище підприємства;·
 • Планувати виробничу програму діяльності підприємства на поточний рі;
 • Розробляти оперативні плани для виробничих підрозділів;
 • Складати бізнес-плани підприємницької діяльності;
 • Формувати мережу електронних магазинів;
 • Складати асортиментний перелік для організації та функціонування інтернет-аукціонів;
 • Використовувати інтернет – технології в інформаційній діяльності підприємства;
 • Проводити аналіз та управління різними секторами економіки: виробництво, фінанси, банки, державне управління;
 • Впроваджувати новітні технічні засоби, інформаційні системи і комп’ютерні технології в систему управління економічними системами та процесами.