Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

  Будь-яке підприємство, навіть невелике, не обходиться у своїй діяльності без використання техніки, апаратів, механізмів та приладів різного характеру. А тому фахівці, здатні налагодити їхню роботу та забезпечити безперервний процес виробництва, є дуже затребуваними на сучасному ринку праці.

  Наш коледж здійснює підготовку таких фахівців, зокрема фахових молодших бакалаврів спеціальності 133 Галузеве машинобудування

за освітньо-професійною програмою «Інженерна механіка».

Фаховий молодший бакалавр спеціальності 133 Галузеве машинобудування здатен виконувати:

  • установку на місці експлуатації та проведення пробного запуску промислових машин та пристроїв;
  • діагностування причини виходу з ладу промислової машини чи устаткування;
  • демонтаж вузлів чи систем промислових машин або пристроїв для встановлення пошкодження та обсягу необхідних ремонтних робіт;
  • ремонт пошкодженої машини або устаткування шляхом налаштування, заміни або виготовлення деталей;
  • проведення монтажу деталей чи вузлів промислових машин і пристроїв після ремонту;
  • проведення поточних і періодичних перевірок та виконання технічного обслуговування машин та пристроїв;
  • організацію робочого місця з дотриманням правил охорони та безпеки праці, протипожежних заходів та охорони навколишнього середовища;
  • нагляд за технічним станом промислових машин та пристроїв у співпраці з інженерно-технічними працівниками підприємства;
  • використання технічної документації машин та пристроїв, технічних креслень деталей машин та обладнання.

  Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування є затребуваним в багатьох галузях промислового комплексу України і може займати відповідні посади:

  • механік;
  • механік виробництва;
  • механік дільниці;
  • механік з ремонту устаткування;
  • механік цеху;
  • технік-конструктор (механіка);
  • технік-технолог (механіка);
  • технік з експлуатації та ремонту устаткування
  • технік;
  • технік з налагоджування та випробувань;
  • технік з підготовки виробництва;
  • технік з підготовки технічної документації

  Випускники коледжу спеціальності 133 Галузеве машинобудування за освітньо-професійною програмою «Інженерна механіка» здатні вчитися та системно мислити, відповідають за якість виконаної роботи, дотримуються правил охорони та безпеки праці, мають базові уявлення з економіки та права, інформатики та інформаційних технологій, володіють навичками роботи в середовищі комп’ютерних мереж.