ДІЛОВОДСТВО

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітньо-професійна програма “ДІЛОВОДСТВО”

Кваліфікація – організатор діловодства
Освітньо-кваліфікаційний рівень – фаховий молодший бакалавр
Основні дисципліни циклу професійної і практичної підготовки:

 • «Діловодство»;
 • «Стилістика ділового мовлення»;
 • «Діловий документ»;
 • «Інформаційне забезпечення управління»;
 • «Документознавство».

Характеристика спеціальності: підготовка фахівців за спеціальністю „Діловодство” здійснюється для забезпечення документаційного та організаційного обслуговування управлінської діяльності на підприємствах та установах виробничої та невиробничої сфери.

Випускник за спеціальністю «Діловодство» має володіти теоретичними основами та практичними вміннями документаційної та бездокументаційної організації управлінської діяльності установ і підприємств; здійснення оперативного регулювання ходу діловодства; прийняття самостійного управлінського рішення; організації роботи з кадрами; управління соціальними процесами в установі та на підприємстві.

Фаховий молодший бакалавр з діловодства здатний займати посади:

 • інспектор відділу кадрів;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень;
 • керуючий справами виконавчого комітету;
 • референт;
 • секретар;
 • секретар суду;
 • інспектор з обліку та бронювання військовозобов‘язаних;
 • інспектор з обліку та розподілу житлової площі та інше.

Освіта – сьогодні.
Кар’єра – завтра.
Успіх – завжди!

Ділова сфера – одна з основних життєво необхідних галузей діяльності людства. Координатором у розгалуженому світі ділових відносин виступає організатор діловодства.
Світ навколо стрімко змінюється, гостра конкуренція диктує свої закони. Необхідність в якісній освіті очевидна. Допомагає отримати молоді таку освіту Рівненський економіко- технологічний коледж НУВГП, який готує дипломованих спеціалістів до такої нелегкої, але цікавої роботи – роботи діловода.
Протягом навчання студенти вивчають досить цікаві й важливі дисципліни: діловодство, документознавство, діловий документ, стилістика ділового мовлення, інформаційне забезпечення управління, архівознавство, основи правознавства, іноземні мови, оволодівають практичними навичками роботи з комп’ютером. Під час проведення навчальних та виробничих практик студенти працюють з офісною технікою, навчаються вести ділові бесіди, проводити конференції, наради, прийоми, ділові зустрічі.
Людину, яка отримала освіту за спеціальністю “Діловодство”, видно відразу: системний підхід до вирішення поставлених завдань, конструктивний і гнучкий розум, здатність до нестандартного мислення. А якщо до цього додати такі якості як пунктуальність, ретельність, працездатність, прагнення до самовдосконалення, то вимальовується образ справжнього професіонала.
Можна з впевненістю сказати, що той, хто обрав спеціальність “Діловодство”, зробив перший крок до успішної кар’єри.