Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж Національного університету водного господарства та природокористування»– заклад фахової передвищої освіти, що заснований на державній власності, здійснює освітню діяльність на засадах неприбутковості та є бюджетною установою, що належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.


Концептуальні засади діяльності та стратегія розвитку ВСП РЕТФК НУВГП 2020-2025 рр.