Бухгалтерський облік

Спеціальність 071 Облік і оподаткування є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування – це найбільш приваблива економічна спеціальність для тих, хто хоче зрозуміти загальні принципи формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємствами, організаціями, установами. Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого фахівця з бухгалтерського обліку, фінансів, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність.

Підготовка фахівців у коледжі спрямована на отримання студентами глибоких знань, які надають йому можливість успішного працевлаштування бухгалтером та податковим консультантом на підприємствах різних форм власності та різних напрямів діяльності, у фінансовій, банківській та бюджетних сферах діяльності тощо.

Невід’ємною частиною навчального процесу є здобуття студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, курсових проектів та проходження виробничих і переддипломних практик. При цьому студенти беруть активну участь у роботі круглих столів, семінарів і конференцій з питань розвитку економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні.

Підготовку фахівців зі спеціальності 071 Облік і оподаткування здійснює циклова комісія обліково-економічних дисциплін за освітньо-професійною програмою «Облік і аудит підприємницької діяльності».